çatlaq

çatlaq
is. Çatlamış, yarıq yer; çat. Uşaqların marağı daha da artdı və <Əsədin> arxasınca gedib yavaşca qapının çatlağından baxmağa başladılar. B. T.. <Direktor:> Orada yeraltı çatlaqlar olması mümkündür. M. İ.. // sif. Çatlamış, çatlağı olan. Çatlaq nimçə. – Qız bir çatlaq stəkanda çay gətirdi. . Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cadar-cadar — sif. və zərf Çatlaq çatlaq, yarıq yarıq, hər tərəfi çatlamış. Ağayev zamanın məhvedici təsirindən pozulmuş, cadar cadar olmuş divarlara bir də baxdı. M. Süleymanov. Ustaların tavanlara, divarlara çəkdikləri suvaq və rəngdən danışmağa dəyməz. Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıl-çılpaq — sif. və zərf 1. Tamamilə çılpaq, lüt. Fatma gecənin yarısı çıl çılpaq küçələrə düşüb, özünə sığınacaq yer arayır. Ç.. 2. məc. Qətiyyən ağac bitirməyən, tamamilə bitkisiz. Çıl çılpaq çöl. – <Bayram kişi:> . . Qabaq oralar dümdüz şoranlıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarıq-yarıq — z. Yarığı, kəsiyi çox olan; hər tərəfi yarıq; yarılmış, yarıqlarla örtülmüş; çatlaq çatlaq. Əlləri yarıq yarıq olmuşdu. Taxta yarıq yarıqdır. – Torpağın sinəsi yarıqyarıqdır; Əkinçi qocadır, öküz arıqdır. S. V.. Günəş batandan azca sonra sinəsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəsbar — (Kürdəmir) yarıq, çatlaq. – Barı hörəndə çalışırığ ki, cəsbar tüşməsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gilif — I (Cəlilabad, Daşkəsən) çatlaq (daşda). – Daş gilifinnən yaxşı sınar (Daşkəsən) II (Naxçıvan, Təbriz, Tovuz) çəpərin, hasarın altından keçən kiçik arx. – Gilifdən su gəliri (Təbriz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şikaf — f. 1) yaran, yırtan, parçalayan; 2) yarıq, çat, çatlaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çatlamaq — f. 1. Çatıq əmələ gəlmək, çatlaq olmaq, parçalara ayrılmayacaq şəkildə yarılmaq, bütövlüyü pozulmaq. Həsən çəkməni o biri üzünə çevirdi, üst tərəf də vecdən çıxmışdı, neçə yerdən çatlamışdı. Ç.. Mollayev limonu o qədər bərkdən qarışdırdı ki, çay… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çatlatmaq — f. Çatlamasına səbəb olmaq, çatıq əmələ gətirmək, çatlaq hala gətirmək. Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatladar. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • murad — is. <ər.> Arzu, məqsəd, niyyət, dilək, istək, kam. Sən muradım əksinə, ey çərx, rəftar eylədin. S. Ə. Ş.. Aşıq Ələsgərəm, söylənir adım; Budur ürəyimdə mətləb, muradım. A. Ə.. Ürək dəmir deyil, daş da deyil ki? Min bir muradı var, min bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovuşmaq — 1. f. 1. Birləşmək, bitişmək. İki yolun qovuşduğu nöqtə. Çayın qolları kəndin yanında qovuşur. Çayların suyu birbirinə qovuşub axırda dənizə tökülür. – Turşsu çayların içi ilə Araza axır, Kürə qovuşur. S. R.. 2. məc. Bir şeylə birləşərək onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”